Етикет: икономика

  • Малко икономически понятия

    Какво  е значението на термините “макроикономика” и “микроикономика” ? Какво всъщност е Брутен Вътрешен Продукт ? Защо тези термини са от толкова горямо значиение ?   

    Виж още