Що е то инвестиция?

Инвестиция e дългосрочното влагане на парични средства или капитал за придобиването на финансови инструменти или други активи, с цел да се постигнат печеливши възвръщения във формата на лихва, доход или повишаване на стойността на инструмента.. Инвестицията е свързана със спестяването и се различава от потреблението. Инвестицията се включва в много области на икономиката, като бизнес управлението и финансите независимо дали за домакинства, фирми или правителства. Инвестицията включва избор на индивид или организация (напр. пенсионен фонд) след анализ или обмисляне къде да се сложат или дадат парите дали в движимо или недвижимо имущество или фин. инструмент като собственост, комодити, бондове, фючърси и прочее.

Инвестицията идва с риска за загуба на принципалната сума (парите, които в началото са инвестирани или дадени като заем, на базата на която лихвата и възвръщенията са калкулирани). Инвестиция, която е направена без щателен анализ може да бъде високо рискова по отношение на притежателя на инвестицията, заради възможността за загуба от пари извън контрола на притежателя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *