Форекс – основни понятия.

Фундаментален анализ: базира се на икономическите условия в страната, както и на монетарната политика. При този вид анализ се взимат предвид и други макроикономически елементи.

Технически анализ: базира се на историческите и ценовите движения на пазара. Използват се графики и различни индикатори.

Пипс: май-малката възможна ценова котировка при валутите. При фючърсите се използва и термина тик. Например, ако USD/EUR се измести от 0,7491 до 0,7492, то това  е един пипс.

Спред: разликата в пипсове между котировките купува и продава. По-тесният спред е положителен за трейдъра, защото транзакционните разходи са по-малки.

Маржин: сумата необходима на клиент, за да отвори позиция или да поддържа такава. Например, имате 1% маржин изискване, това значи, че с 10000 долара депозит може да поддържате позиция за 1 000 000 долара.

Маржин кол: искане от брокера да се депозират още средства, с цел поддъжане на отворена позиция. Ако това не се случи, брокерът има право да затвори позицията, за да избегне загуби.

Ливъридж: съотношението, което се равнява на това колко търгуваната сума надвишава необходимият маржин за сделката. Например, ако транзакцията е за 200 000 долара, а необходимият маржин е 2000, то се търгува при ливъридж 100 към 1.

Лихвен разход: разходът, най-често в долари, пипсове или процент за поддържане на отворената от Вас позиция.

Лимит поръчка: покупка или продажба на определена от Вас цена.

Пазарна поръчка: купувате или продавате на настоящите пазарни котировки.

Стоп поръчка: покупка или продажба на определена  от Вас цена. Когато тя бъде достигната, позицията се затваря или се отваря нова, в зависимост от решението Ви.

Важно!

Богатите пестят – пести и ти със https://izbrah.com/

Всичко за жената

Пари от Интернет – Плащат! Личен опит!

Най-богатите българи

Вижте още


Теми: