Материалните неща?

Когато бях млад, с богатия ми татко минахме с колата покрай къщата на един мой съученик, която се намираше в много богат квартал. Попитах го дали бащата на моя съученик беше богат. Богатият ми татко се усмихна под мустак и отговори:

– Високодоходна работа, голяма къща, хубави коли и разточителни ваканции не значат, че си богат. Всъщност може да значат точно обратното. Прахосническият начин на живот не означава, че си умен или добре образован. Това може да значи точно обратното.

Повечето от нас са достатъчно мъдри да разберат какво е имал предвид богатият ми татко с това твърдение. И все пак аз мисля, че една от причините толкова много хора да са предани играчи на лотарията е желанието им да имат голяма хубава къща, скъпи коли и всички останали играчки, които парите могат да купят. Докато в лотарията е възможно човек да се сдобие с милиони, то в действителността шансовете му са съвсем малки. Точно както една голяма къща не означава задължително, че сте богат, така и седенето без работа в гледане на шоу-игри или залагането на Вашите щастливи числа не е цената, която повечето от първия един процент са платили, за да станат богати.

         “Наръчник по забогатяване“                                       

                          Робърт Т. Кийосаки

Важно!

Богатите пестят – пести и ти със https://izbrah.com/

Всичко за жената

Пари от Интернет – Плащат! Личен опит!

Най-богатите българи

Вижте още


Теми: