Дефлация – същност, причини и следствия.

Абсолютен спад в равнището на цените се нарича дефлация. Тя може да бъде породена от страна на блага или от страна на парите.

Причините за създаване на дефлация от страна благата са свръхпроизводство в отрасли, които са важни за икономиката като цяло, свръхинвестиции (независимо дали те са печеливши или губещи), както и рекордни добиви в страни с монокултури.

Когата дефлацията е породена от страна на парите, има няколко главни причини – прекалено големи спестявания, които са следствие от много песимистична оценка за бъдещето, прекомерно високи данъци, внезапно оттегляне на много държавни поръчки, без да се даде време на индустрията за се преустрои.

Дафлационните тенденции също могат да бъдат разгледани от две страни:

  1. Значително по-големи от нужното спестявания, които са следствие от песимистичната оценка за бъдещето.
  2. Когато има излишък от блага – цените падат. Вседствие на това се смаляват печалбите и инвестициите. Това води до намаляване на доходите като цяло.

Поради факта, че доходите са намалени, се намалява и търсенето на стоки и услуги.Снижават се и цените на инвестиционни блага.

Икономическите последици от дефлацията са неблагоприятни,вследствие на горепосочените причини, и те са:
1. Спад в цените, което води до увеличаване стойността на парите;
2. Скоростта, с която се създава оборот – спада;
3.Има временни преимущества за хора, които разполагат със спестявания, но поскъпването на парите носи само временни предимства за тези социални групи, тъй като когато икономиката рухне, ще засегне и тях;

4. Длъжниците биват ощетявани;
5. Увеличава се безработицата, вседствие на мрачните прогнози за бъдещето;
6. Отърваване от материални ценности, тъй като те губят своята стойност, всеки се стреми да ги продаде, докато може да получи възможно най-много пари за тях;
7. Вселдствие на тези стъпки, настъпва всеобща депресия в икономиката;

Важно!

Богатите пестят – пести и ти със https://izbrah.com/

Всичко за жената

Пари от Интернет – Плащат! Личен опит!

Най-богатите българи

Вижте още


Теми:

Коментари

2 Отговори на “Дефлация – същност, причини и следствия.”

  1. nyakoy

    Повърхностни разглеждания и доста произволни връзки.
    Всеки икономист трябва най-напред да се обучи сериозно по математика, физика и философия, за да се научи да излага мислите си обосновано и логично, а не да скача от едни твърдения към други, заучени безкритично от официалната икономическа наука (по-точно – ненаука).

  2. Венцислав Стефанов

    Да … елементарни неща не могат да обяснят икономистите. Те имат интелектуално ниво несъответстващо на високи обществени позиции, които им са предоставени за да прокарват интересите и където е необходимо да обличат кражбите на управляващия елит в тяхна неразбираема терминология и да стимулират икономически кризи. А ако им се падне да приложат в ежедневието си уравнението на Робърт Клаузиус за топлинната смърт на Вселената? Добре поне, че има технократи, които не допускат технически кризи … например всяка сутрин да спира асансьора … или всеки следобед да спре да пали колата ви … или метрото да спира на всеки пет минутки за по час-два … или банкомата да пуска пари при доближаване към него … Трябва да разберат икономистите, че следва да отидат на по-заден план, за да се даде възможност на развивачите да развиват икономиката …